Is een (positief) getuigschrift afdwingbaar?

6 juni 2014

Werkneemster was in dienst van SVOH als lerares. Dit dienstverband is geëindigd nadat haar contract voor bepaalde tijd niet werd verlengd. Bij haar vertrek heeft werkneemster verzocht om een getuigschrift. Het getuigschrift wat de werkgever uiteindelijk, na bezwaar tegen het eerdere, verstrekte, was volgens haar niet in overeenstemming met de wettelijke eisen. In het getuigschrift was namelijk niet opgenomen of/dat werkneemster haar werkzaamheden naar behoren had uitgevoerd. De werkgever had enkel gezegd dat ‘de leerlingen voldoende eindexamenresultaten behaalden’, dit zegt niets over de wijze waarop werkneemster haar werk uitvoerde volgens werkneemster. De werkneemster heeft alsnog een positief getuigschrift bij de kantonrechter willen afdwingen, maar dit verzoek werd door de kantonrechter afgewezen.

 

Werkneemster heeft het niet gelaten bij de uitspraak van de kantonrechter, en is naar het Hof gestapt om dit getuigschrift af te dwingen. Werkneemster stelde dat haar werkgever het positieve getuigschrift binnen 5 dagen na de uitspraak van de rechter moest verstrekken, als de werkgever dit niet deed, wilde ze daarop een dwangsom laten volgen die per dag oploopt. Het lijkt er dus sterk op dat de werkneemster veel haast had met dit getuigschrift. Voor een dergelijk verzoek moest volgens het Hof sprake zijn van ‘onverwijlde spoed’, volgens het Hof is dit het geval omdat zo’n getuigschrift nodig kan zijn bij sollicitaties en deze sollicitaties ook daadwerkelijk (positief) kan beïnvloeden.

 

Op grond van de wet is de werkgever verplicht om, op verzoek van de werknemer, aan het einde van de dienstbetrekking een getuigschrift te verstrekken. Dit getuigschrift moet bovendien enkele aspecten verplicht bevatten, namelijk: de verrichte werkzaamheden en de duur van de dienstbetrekking. Enkel op uitdrukkelijk verzoek van de werknemer mag het getuigschrift ook de manier waarop het werk is uitgevoerd bevatten. Dit oordeel over het uitvoeren van de werkzaamheden is natuurlijk subjectief, maar mag op grond van de wet niet onjuist zijn.

 

Het Hof is van mening dat het getuigschrift zoals dat is afgegeven door de werkgever, voldoet aan de wettelijke eisen. Het feit dat de leerlingen voldoende eindresultaten behaalden, wil zeggen dat de werkneemster aan haar verplichtingen jegens SVOH heeft voldaan. Het draait immers op de middelbare school om het behalen van de eindexamens. Het feit dat de werkneemster ook andere klassen had dan eindexamenklassen, doet daar niets aan af.

 

Een getuigschrift is dus afdwingbaar bij het einde van de dienstbetrekking. Het getuigschrift dient te voldoen aan de wettelijke randvoorwaarden, maar de invulling ervan ligt eigenlijk bij de werkgever.

 

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht?

 

 

 

 

Bron: Bron: ECLI:NL:GHDHA:2014:1285

Neem voor meer informatie contact op met: