Uitstel invoering Wet Werk en Zekerheid

5 juni 2014

Na de behandeling van het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid (WWZ) in de Eerste Kamer op 3 en 4 juni jongstleden, heeft minister Asscher zich aangesloten bij de mening dat een invoer per 1 juli 2014 te snel is.

 

De onderdelen die per 1 juli 2014 ingevoerd zouden worden, waren de aanzegplicht voor werkgevers, het afschaffen van de proeftijd in tijdelijke contracten van minder dan zes maanden, het verbod op een concurrentiebeding bij tijdelijke contracten en de mogelijkheid nul-urencontracten te verbieden in bepaalde sectoren. Deze onderdelen zullen nu, naar alle waarschijnlijkheid, per 1 januari 2015 in werking treden als een meerderheid van de Eerste Kamer op 10 juni aanstaande zal instemmen met de invoering van het wetsvoorstel.

 

Meer informatie over het Wetsvoorstel Werk en Zekerheid vindt u in het eerdere artikel hierover van mr. Diebels van 4 februari 2014 op onze website. Hierin geeft mr. Diebels uitleg over de inhoud van verschillende onderdelen uit het wetsvoorstel.

 

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht?

 

Bron: http://tinyurl.com/new75an

Neem voor meer informatie contact op met: