Een oproepcontract, niet zó flexibel

3 juni 2014

Werkneemster was in dienst voor Guidion Nederland B.V. als oproepkracht. Haar oproepovereenkomst was gesloten voor de duur van één jaar. In deze overeenkomst was door de partijen afgesproken dat de arbeidsovereenkomst te allen tijde per direct opzegbaar was voor allebei de partijen.

 

Op een gegeven moment heeft Guidion aangegeven dat de werkneemster niet meer opgeroepen zou worden en dat het dienstverband eindigde. De werkneemster had al die tijd gemiddeld 23 uur per week gewerkt en stelde zich daarom op het standpunt dat ze recht bleef behouden op uitbetaling van het loon voor 23 uur per week. Zij betoogde dat het ophouden met oproepen niet automatisch het dienstverband deed eindigen. Hiervoor was volgens de werkneemster en haar advocaat vereist dat Guidion een ontslagvergunning zou aanvragen bij het UWV.

 

De werkneemster verzocht vervolgens bij de rechter om uitbetaling van het loon wat ze nog te goed heeft. Ze had immers al weken niet gewerkt en had in die weken wel recht op uitbetaling van 23 uur.

 

De rechter stelde dat het niet meer oproepen door Guidion gezien kan worden als beëindigen van de arbeidsovereenkomst, mits de werkneemster akkoord zou gaan met deze beëindiging (hierin berust). Werkneemster had zich echter niet neergelegd bij deze opzegging, zij had de nietigheid ingeroepen en is al die tijd beschikbaar gebleven om te werken. Dit laatste bracht volgens de rechter mee dat Guidion verplicht is het loon door te betalen tot het daadwerkelijke einde van de arbeidsovereenkomst. Het feit dat in de arbeidsovereenkomst was opgenomen dat tussentijdse opzegging mogelijk is, deed daar volgens de rechter niets aan af. De bepaling in de overeenkomst voldeed namelijk niet aan de wettelijke regels. Hierdoor was vereist dat Guidion een ontslagvergunning aanvroeg bij het UWV, alvorens werkneemster te ontslaan.

 

De bovenstaande feiten en omstandigheden brengen met zich mee dat de werkneemster haar recht op loon heeft behouden en dat de werkgever dit zal moeten betalen. Een oproepcontract is dus niet zó flexibel dat het ook ieder moment kan eindigen.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht?

 

Bron: Bron: ECLI:NL:RBAMS:2014:522

Neem voor meer informatie contact op met: