Recht op schadevergoeding na doorzoeken privé-mail

2 juni 2014

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij verboden nevenwerkzaamheden had verricht en bovendien zijn geheimhoudingsplicht had geschonden. De werknemer vroeg vervolgens bij de rechter om een schadevergoeding, omdat de werkgever zijn privé e-mail had doorzocht, de werknemer vond dit een inbreuk op zijn privacy.

 

In de arbeidsovereenkomst die in 2007 tussen partijen gesloten werd, was een artikel opgenomen waarin stond dat het voor de werknemer in sommige gevallen niet toegestaan was om nevenactiviteiten te verrichten. Nevenactiviteiten die niet toegestaan waren, waren nevenactiviteiten die concurrerend waren voor de werkgever, onverenigbaarheid van functies opleverden, een te zware fysieke of mentale combinatie vormden of activiteiten die de belangen van de werkgever schaadden. Ook was expliciet in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat de werknemer een geheimhoudingsplicht had.

 

De werknemer werd op een gegeven moment verzocht zijn laptop achter te laten bij zijn werkgever omdat deze een software update nodig had. Enkele dagen nadat de werkgever dit had verzocht, is werknemer op staande voet ontslagen. Uit de privé e-mail van de werknemer was namelijk gebleken dat hij veel contact had met bedrijf X, een grote concurrent van zijn werkgever. De werknemer had bovendien vertrouwelijke gegevens van zijn werkgever aan bedrijf X gegeven en had zakelijke relaties van zijn werkgever voorgesteld aan het bedrijf X.

 

Volgens de rechter in kort geding is (tenminste een deel van) het bewijs onrechtmatig verkregen. De werkgever heeft namelijk bewijs gehaald uit de privé e-mail en Whatsapp berichten van de werknemer. De kantonrechter vond dit onrechtmatig, ook al logde de laptop automatisch in en hoefde de werkgever het e-mailaccount dus niet te hacken. Ook heeft de werkgever de Whatsapp berichten op de telefoon van de werknemer gelezen, terwijl deze telefoon ook (geoorloofd) in privéomstandigheden werd gebruikt. Bovendien had de werkgever aangegeven dat de werknemer zijn laptop moest achterlaten op kantoor voor een software update, maar dit was onjuiste informatie. De werkgever vroeg hem in werkelijkheid deze laptop achter te laten, opdat zij deze konden doorzoeken. Dit alles maakt volgens de rechter een dusdanige inbreuk op de privacy van de werknemer, dat er sprake is van onrechtmatig handelen van de werkgever.

 

De rechter vindt wel dat de werknemer zijn geheimhoudsplicht en het verbod op nevenwerkzaamheden heeft overtreden. Dit alles doet echter niets af aan het feit dat de rechter een schadevergoeding voor de werknemer op zijn plaats vindt. De rechter kende hem een schadevergoeding van € 7.500,- toe vanwege de inbreuken op de privacy.

 

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht?

 

 

Bron: ECLI:RBAMS:2014:2751

Neem voor meer informatie contact op met: