Onderzoeken laptop werknemer, gerechtvaardigd?

16 mei 2014

Toen de werkgever (Adata) ter ore kwam dat een werknemer negatieve uitlatingen had gedaan over de werkgever, heeft Adata de laptop van de werknemer doorzocht. Kan dit?

 

De werknemer deed de negatieve uitlatingen over de werkgever via whatsapp, skype en sms. Een collega heeft de uitlatingen gedaan via whatsapp getoond aan Adata. Werkgever heeft als reactie hierop de werknemer op staande voet ontslagen per e-mail. De werknemer heeft nog dezelfde dag zijn laptop, opgeschoond weliswaar, ingeleverd. Ondanks het opschonen konden de negatieve uitlatingen getraceerd worden. Deze negatieve uitlatingen heeft de werkgever aan de rechter getoond.

 

Werknemer stelt zich op het standpunt dat de gegeven redenen onjuist zijn en bovendien dat de reden, mocht die er wel zijn, niet dringend is (wat vereist is voor een ontslag op staande voet). De werknemer stelt bovendien dat het bewijs onrechtmatig verkregen is, doordat deze van de laptop zijn gehaald. Het had Adata duidelijk moeten zijn, volgens de werknemer, dat het om privégegevens ging.

 

De rechter is van mening dat Adata, door de verklaring van de collega, voldoende reden had nader onderzoek te doen naar de inhoud van de laptop. Adata heeft bij het onderzoek enkel gekeken naar werkgerelateerde berichten, niet naar de verzonden privéberichten. Adata had bij deze gegevens wel degelijk een groot belang en dit onderzoek had niet op een andere manier kunnen plaatsvinden.

Dit maakt het onderzoek van de laptop door de werkgever gerechtvaardigd.

 

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht?

 

 

Bron: Rechtbank Amsterdam 6 februari 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2391

Neem voor meer informatie contact op met: