Ontslag op staande voet

25 april 2014

Op de avond van de jaarlijkse kerstborrel heeft een werknemer de fiets van één van zijn collega’s bij wijze van grap verplaatst naar de andere kant van het terrein. Na dit gedaan te hebben stapt hij op de fiets en gaat hij huiswaarts. Bij de werkgever wordt melding gemaakt van een gestolen fiets en deze besluit daarop, vier dagen later, de camerabeelden terug te kijken. Op de beelden is duidelijk te zien dat de werknemer de fiets zo’n 150 meter verplaatst, maar niet meeneemt. Ondanks dit wordt de werknemer door middel van een ontslagbrief op staande voet ontslagen. In de ontslagbrief spreekt de werkgever van het ‘veiligstellen van een fiets van een collega’. Hiermee bedoelde de werkgever (poging tot) diefstal, zo verduidelijkt zijn advocaat in een brief die later volgt na het klagen van de werknemer. De werknemer vindt het ontslag namelijk niet terecht. De werknemer start een procedure bij de voorzieningenrechter om zijn gelijk te halen en het loon, wat tijdens zijn periode van ontslag niet meer is uitbetaald, alsnog te krijgen.

De rechter geeft de werknemer gelijk, omdat door de werkgever fouten zijn gemaakt bij het ontslaan op staande voet. De wet en vaste rechtspraak stellen een aantal eisen waaraan het ontslag op staande voet moet voldoen.  

De eerste fout betreft de onduidelijkheid. Bij ontslag op staande voet moet de reden tegelijk met het ontslaan aan de werknemer verteld worden. De vaste rechtspraak bepaalt dat de reden volkomen duidelijk moet zijn aan de werknemer. De werkgever spreekt in zijn brief van het ‘veiligstellen van een fiets van een collega’. De voorzieningenrechter vindt deze woorden te vaag en beslist daarom dat de reden niet duidelijk genoeg is. 

De tweede fout betreft volgens de werknemer het feit dat het ontslag niet ‘onverwijld’ is gegeven, ofwel niet snel genoeg na het incident. Pas acht dagen na de kerstborrel wordt de werknemer ontslagen. De voorzieningenrechter doet hier geen uitspraak over omdat hij dit wil overlaten aan de rechter die beslist of het ontslag terecht is gegeven. 

De voorzieningenrechter laat de werkgever het loon alsnog uit betalen en laat de rest van de zaak aan de andere rechter over. 

Uit het bovenstaande blijkt dat je als werkgever heel goed moet opletten bij een ontslag op staande voet. Zorg ervoor dat het ontslag aan alle eisen voldoet.

Meer weten over ontslag van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

 

Bron: Rechtbank Overijssel, 17 april 2014, ECLI:NL:RBOVE:2014:2093

Neem voor meer informatie contact op met: