Meer duidelijk over Sociaal Akkoord

15 april 2013

Arbeidsrecht van de toekomst wordt bekend.

Sociale partners en het kabinet hebben vorige week een Sociaal Akkoord gesloten. In de media is dit terecht gepresenteerd als een grote doorbraak. Daarbij zijn vooral de wijzigingen in de WW toegelicht:

  • duur blijft drie jaar
  • derde jaar wordt betaald door werkgevers en werknemers
  • de werknemerspremie voor WW wordt weer ingevoerd

Toch zijn ook de contouren van het nieuwe arbeidsrecht bekend geworden. Het is namelijk niet zo dat de plannen uit het Regeerakkoord zijn overgenomen. Per 2016 wordt een flink aantal wijzigingen van kracht, als het aan sociale partners ligt.

Hoofdlijnen nieuw arbeidsrecht

De hoofdlijnen van het nieuwe arbeidsrecht worden als volgt:

  • verplichte ontslagroute via UWV bij reorganisaties en na twee jaar ziekte
  • verplichte ontslagroute via Kantonrechter bij andere redenen (bijv. disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding)
  • ontslagvergoeding maximaal €75.000 of één jaarsalaris als dat meer is, behalve bij ernstige verwijtbaarheid
  • geen concurrentiebeding meer bij tijdelijke contracten
  • ketenregel wordt ingeperkt naar maximaal drie bepaalde tijd-contracten in maximaal twee jaar; een nieuwe keten pas na een tussenpoos van meer dan zes maanden

De hoofdlijnen worden over het algemeen positief ontvangen, ook door de duidelijkheid die het biedt. Voor een uitgebreider overzicht van de voorgenomen maatregelen, hier.

Meer weten over arbeidsrecht en de wijzigingen van een advocaat in Tilburg?

 

 

Bron: VAAN Arbeidsrecht 12 april 2013

Neem voor meer informatie contact op met: