Premiekorting bij aannemen oudere werknemer

7 januari 2013

Ook voor zieken en gehandicapten. 

Vanaf 1 januari 2013 krijgt een werkgever een mobiliteitsbonus als hij iemand in dienst neemt van 50 jaar en ouder met een uitkering of iemand met een ziekte of handicap.

De werkgever ontvangt deze mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar. De premiekorting bedraagt:

  • · € 7.000 per jaar als de werkgever iemand in dienst neemt die 50 jaar of ouder is en een uitkering heeft.
  • · € 7.000 per jaar als de werkgever iemand in dienst neemt met een ziekte of handicap, en als deze werknemer minimaal het minimumloon verdient, ongeacht zijn leeftijd.
  • · € 3.500 per jaar als de werkgever iemand in dienst neemt met een ziekte of handicap, en als deze werknemer met loondispensatie bij de werkgever gaat werken, ongeacht zijn leeftijd.

Premiekorting 62-plusser

De huidige premiekorting voor het in dienst hebben van een werknemer van 62 jaar of ouder vervalt.

 

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuwsbericht 2012/691