Ontslaggolf in de kinderopvang

Door: Mark Diebels - 20 december 2012

Afgelopen maandag stond het groot in het Brabants Dagblad: ontslagen in de kinderopvang. De overheid betaalt minder, de crisis slaat toe, grote klappen vallen. Ruim 10% van het personeel komt op straat te staan. In tegenstelling tot veel andere branches zegt de CAO Kinderopvang niet veel over de rechten en plichten bij een reorganisatie. Zo is er geen verplicht sociaal plan. Daarom gelden voor de kinderopvang de normale ontslagregels. Vier onderwerpen zijn van belang. Als eerste: is er genoeg reden voor de reorganisatie? Deze hobbel wordt meestal vrij eenvoudig genomen, omdat de financiën van kinderopvangbedrijven drastisch zijn verslechterd. Ten tweede: worden de juiste mensen geselecteerd, van wie de functie vervalt (het zogenaamde afspiegelingsprincipe)? De werkgever mag bepalen waar de ontslagen vallen. Het personeel in die functies deelt hij in leeftijdsgroepen in. Van degenen in een leeftijdsgroep met het kortste dienstverband, vervalt het eerste de functie. Ontslagen worden op deze manier verspreid over de verschillende leeftijden, zodat de personeelsopbouw in evenwicht blijft. Ten derde: is goed gekeken naar herplaatsingsmogelijkheden op passende vacatures? De regel is simpel: geen vacatures, geen herplaatsing. Als laatste: is rekening gehouden met de financiële impact van ontslag bij de werknemer? Een ontslagvergoeding is niet altijd verplicht, maar vaak wel, met name bij ouderen of bij werknemers die vanwege het werk zijn uitgevallen. De tendens is om dan een aanvulling op WW of lager loon toe te kennen, voor een beperkte periode. Grote gouden handdrukken zijn niet te verwachten in de kinderopvang. Tip voor de werknemer daarom: richt je pijlen op afspiegeling en herplaatsing.

Meer hierover weten van een arbeidsrechtadvocaat in Tilburg?

Bron: column Tilburgse Koerier