Werkgeversauteursrecht

Door: Leo van Osch - 1 mei 2012

Als je op je werk iets maakt dat auteursrechtelijke bescherming verdient, bijvoorbeeld een artikel schrijft, een cursus of een computerprogramma ontwikkelt, dan valt dat auteursrecht in 99 van de 100 gevallen toe aan de werkgever. Dat staat nu eenmaal in de wet en noemen we werkgeversauteursrecht.
Maar hoe ver strekt dat zich uit? Moet er een relatie bestaan tussen werk en creatie? De kassamedewerkster bij de C1000 die in haar vrije tijd een dichtbundel publiceert heeft niets met het werkgeversauteursrecht te maken. Dat wordt niet anders als ze de doorgaans lege ideeënbus vult met een uitgewerkt marketingplan, want daarvoor is ze immers niet aangenomen. Het wordt wel anders als de bedrijfsleider haar vraagt om een marketingidee te verzinnen en uit te werken of als in de arbeidsovereenkomst zou staan dat alles wat een werknemer verzint in of buiten werktijd onder het werkgeversauteursrecht zou vallen. Behalve in bedrijven met een hoog Willie Wortel gehalte zie je dat type arbeidsovereenkomsten zelden.

Bij ZZP-ers ligt dat allemaal net wat anders. Hier houdt het auteursrecht op hetgeen hij in opdracht van een ander heeft gemaakt, tenzij het auteursrecht wordt overgedragen. Dat kan niet mondeling maar moet met een getekende overeenkomst. Een andere oplossing is dat de freelancer een zogenaamde licentie verstrekt; dat wil zeggen het recht om de creatie voor een bepaalde periode of opdracht te gebruiken.

Meer hierover weten van een advocaat in Tilburg?

Bron: column Tilburgse Koerier

Neem voor meer informatie contact op met: