'Een tweet is geen zakelijk contact'

4 april 2012

Ex-werknemer overtreedt relatiebeding niet als hij twittert.

Een werknemer kon zich financieel en vakinhoudelijk verbeteren door bij een concurrent als recruiter voor financiële functies te gaan werken. Helaas had hij een concurrentie- en relatiebeding. Die verboden hem, onder meer, om 'zakelijke contacten te onderhouden' met relaties. De rechter keurde de overstap goed vanwege het grote belang van de werknemer bij positieverbetering en het feit dat hij zich zou houden aan geheimhouding én relatiebeding.

De ex-werkgever stelde geen vertrouwen te hebben in de integriteit van de werknemer met betrekking tot het naleven van het relatie- en het geheimhoudingsbeding. Uit twitter-berichten bleek namelijk dat de werknemer aangaf voor zijn nieuwe werkgever op zoek te zijn naar zzp'ers op het terrein van "finance". 

De rechter oordeelde:

Mogelijk begeeft [geïntimeerde] zich met die berichten met betrekking tot het nakomen van het relatiebeding op glad ijs, maar vooralsnog is het hof van oordeel dat met die berichten nog geen sprake is van het "onderhouden van zakelijke contacten" zoals door het relatiebeding verboden. Ook niet als men hierbij zogenaamde "volgers" betrekt. Het volgen op Twitter is een eenzijdige actie vanuit de volger en niet specifiek geïnitieerd vanuit de eigenaar van het gevolgde twitteraccount. Een uitnodiging daarvoor en een acceptatie daarvan zijn (anders dan bijvoorbeeld bij de persoonlijke accounts op Facebook of Linked In) niet nodig.

Het gaat bij een Twitterbericht/tweet zoals hier aan de orde in feite om een moderne vorm van adverteren gericht op gegadigden voor werk die zich (onweersproken) doorgaans bij meerdere bedrijven zoals de ex-werkgever en de nieuwe werkgever hebben ingeschreven en dus regelmatig in beide "kaartenbakken" zullen zitten.

Ondanks dat onder de volgers misschien relaties zaten van de ex-werkgevers vond de rechter het twitteren dus zó eenzijdig dat er geen strijd met het relatiebeding bestond.

Meer weten over concurrentie en social media, van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Hof Den Haag 21 februari 2012 LJN BW0090