Met knieklachten van Dam tot Dam lopen?

8 februari 2012

Werknemer krijgt ontslag en geen WW.

Een werknemer is sinds 1 januari 2002 in dienst van een werkgever als allround medewerker bij de afdeling Reiniging, Afvalverwijdering en Technische Dienst. Sinds 23 november 2006 heeft hij niet meer gewerkt in verband met knieoperaties en een auto-ongeval. Wanneer de werkgever er via een tip van de bedrijfsarts achter komt dat de werknemer op 23 september 2007 heeft deelgenomen aan de Dam tot Damloop (een hardloopwedstrijd over een afstand van 16,1 kilometer, die hij heeft volbracht in een tijd van 1:32:22 uur) vraagt de werkgever ontslag bij de kantonrechter.

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst met ingang van 1 november 2008 op grond van een dringende reden. Volgens de kantonrechter heeft de werknemer de op hem rustende re-integratieverplichting ernstig veronachtzaamd door zonder voorafgaande toestemming van de werkgever deel te nemen aan de Dam tot Damloop .

Ontbinding vanwege een dringende reden is bijna gelijk te stellen aan een ontslag op staande voet. Toch kende het UWV een WW-uitkering toe aan de werknemer. De werkgever was eigenrisicodrager voor de WW en maakte daarom bezwaar en later beroep. Volgens hem was de situatie zo verwijtbaar dat ook een WW-uitkering door het UWV had moeten worden geweigerd.

De rechtbank verklaarde het beroep gegrond en vond dat het UWV de werknemer ten onrechte een WW-uitkering had toegekend. De werknemer en het UWV gingen in hoger beroep onder andere omdat niet was gebleken dat hij zijn genezing of re-integratie had belemmerd en de werkgever overtredingen had moeten straffen met opschorting van de loonbetaling. 

Volgens de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter in deze situatie, had de werknemer de bedrijfarts over zijn medische situatie onjuist geïnformeerd en grond gegeven voor een onjuiste inschatting van zijn re-integratiemogelijkheden. Hem was dus een ernstig verwijt te maken van het verstrekken van onjuiste informatie over de mogelijkheden om zijn knie te belasten en het verzwijgen van zijn deelname aan de Dam tot Damloop. De werknemer is verwijtbaar werkloos; een WW-uitkering had moeten worden geweigerd. 

Meer weten over re-integratie, WW en ontslag, van een advocaat in Tilburg?