'Inruil vast voor flexibel valt mee'

31 januari 2012

Ontslagcijfers laten maar beperkt fenomeen zien.

Het aantal werkgevers dat via UWV vast personeel wil inruilen voor flexwerkers is beperkt. Het UWV heeft van september tot december 2011 dertien ontslagaanvragen voor in totaal 85 werknemers afgehandeld, waarbij dit aan de orde was.

De aanvragen werden geweigerd als een werkgever niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat fluctuaties in het werkaanbod structureel zijn. Dat geldt ook als mogelijkheden om de schommelingen in het werkaanbod intern op te lossen onvoldoende zijn onderzocht. Bovendien wordt bij uitbesteding van werk aan zzp'ers getoetst dat het werk naar echte zelfstandigen gaat en niet naar zogenoemde schijnzelfstandigen.

Uit eenmonitor blijkt dat door UWV strikt de hand wordt gehouden aan de uitvoeringsinstructie die speciaal voor dit soort ontslagaanvragen is opgesteld. Ook blijkt hieruit dat het beeld dat werkgevers op grote schaal via de achterdeur vast personeel via UWV willen ontslaan en inruilen voor flexwerkers niet klopt. 

Meer weten over vast en flexibel werk, van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg? 

Bron: minszw.nl 24 januari 2012