Vakantiedagen over?

Door: Marilet Hollants - 30 oktober 2009

In een nieuw jaar kan discussie ontstaan over hoe om te gaan met het overschot aan vakantiedagen van het vorig jaar. Vervalt dat? Is er een maximum aan dagen dat je mee mag nemen naar een nieuw kalenderjaar?
De werknemer heeft wettelijk recht op vakantiedagen, maar de wet zegt niets over een plicht tot het opnemen daarvan. Het belangrijkste doel van het recht op vakantiedagen is de werknemer de gelegenheid bieden om te herstellen na een periode van verrichte arbeid. Maar wat als de werknemer geen of weinig vakantiedagen opneemt? Dan bestaat de kans dat de werknemer een burn-out krijgt. Ook kan een zo'n groot tegoed aan vakantiedagen ontstaan dat de werkgever vreest dat de werknemer op een gegeven moment voor langere tijd afwezig zal zijn als het tegoed ineens wordt opgenomen.
Om dit soort problemen te voorkomen zijn er diverse mogelijkheden. Zo kan in de arbeidsovereenkomst worden overeengekomen dat in een kalenderjaar opgebouwde vakantiedagen in datzelfde jaar genoten moeten worden, of dat slechts een beperkt aantal dagen meegenomen mogen worden naar het volgende kalenderjaar. Of men legt vast dat een tegoed aan vakantiedagen van een vorig jaar vóór een bepaalde datum in het volgende jaar moet zijn opgenomen. Voorts kan worden overeengekomen dat als de werknemer zich niet aan deze afspraken houdt, de werkgever de opnameperiode van het tegoed zelf vaststelt.

De wettelijke mogelijkheid om vakantiedagen tussentijds uit te betalen kan ook een oplossing bieden. Maar let wel; uitbetaling mag alleen van de zogeheten bovenwettelijke dagen (dagen boven het jaarlijks minimum van 4 maal de arbeidsduur per week) en ook alleen wanneer de werkgever en werknemer dit schriftelijk samen overeenkomen.

Regelmatig wordt in de arbeidsovereenkomst of in een personeelsreglement de bepaling opgenomen dat een werknemer maar maximaal vijf dagen per jaar mag meenemen naar het volgend jaar en dat de rest van de dagen komt te vervallen. Zo'n bepaling is door sommige rechters strijdig met de wet beoordeeld. Immers, vakantiedagen verjaren volgens de wet pas vijf jaar na het einde van het jaar waarin ze zijn opgebouwd.

En voor degenen die een nog een tegoedje hebben staan; neem ze lekker op in de carnavalsweek.

Marilet Hollants