Youtube filmpjes na zes jaar reden voor direct ontslag

9 november 2011

Plaatsen van schokkende beelden van demente bejaarden.

Werkneemster is in 2001 in dienst getreden bij de werkgever, een zorgverlenende instelling voor ouderen. Zij werkte vanaf 2005 op de afdeling psychogeriatrie. In de periode 2005-2007 heeft de werkneemster met haar mobiele telefoon tijdens werktijd zes filmpjes gemaakt, waarop zijzelf, een collega, maar ook een cliënte van de zorginstelling zijn te zien. De filmpjes, met als titels ‘Mafkees deel I', ‘Hoofddoekactie', ‘Gang crossen' , ‘Dokter Kluijff I', ‘Waar laat ik me zakje' en ‘Vechten' bevatten beelden van de werkneemster die haar middelvinger opsteekt en ‘fuck, fuck, fuck' roept.

Ook bevat het beelden van een collega met een volle katheterzak in haar handen en een filmpje van deze collega als zij een oudere cliënte op het toilet helpt, waarbij wordt ingezoemd op het achterwerk van de voorovergebogen collega, maar ook de oudere cliënte zelf in beeld komt die ‘"oh help!" roept. Door de werkneemster wordt gelachen en opmerkingen gemaakt.

De filmpjes worden pas in augustus 2011 door de werkgever ontdekt en er vinden twee gesprekken plaats. Als verklaring voor haar handelen stelt werkneemster dat het werken met demente bejaarden erg zwaar is, dus was het ‘lachen', zij had net een mobiele telefoon met camera en had er verder niet over nagedacht. Werkgever vindt de beelden schokkend en zeer ernstig van aard, zijn een ernstige schending van de privacy van de cliënte en de werkneemster heeft het vertrouwen ernstig geschaad. Ontslag op staande voet volgt.

De werkneemster roept de nietigheid van het ontslag op staande voet in. Als verweer voerde de zij aan dat de filmpjes erg kort waren en zes jaar geleden al op youtube waren geplaatst. Werkneemster gaftoe dat het geen handige actie was, waarvan ze bij nader inzien spijt had, maar werkneemster beriep zich erop dat het emotioneel zwaar werk is en de filmpjes een uitlaatklep waren.

Rechter is onverbiddelijk

De kantonrechter in Den Haag is onverbiddelijk. Hij overwoog dat het maken van beeldopnamen van de cliënte in een weerloze, afhankelijke positie en waarvoor de cliënte geen toestemming heeft (kunnen) geven, reeds een grove schending van de privacy oplevert . Maar door het plaatsen op youtube heeft werkneemster de beelden voor de hele wereld toegankelijk gemaakt. De werkneemster heeft zich geen enkele rekenschap gegeven van de gevolgen van haar handelen. Dat de werkneemster ter zitting spijt betuigde, neemt niet weg dat zij de filmpjes zes jaar lang op internet heeft laten staan en de schade niet heeft beperkt door ze op eigen initiatief weg te halen, maar pas op sommatie van de werkgever.

Werkneemster beriep zich nog op het tijdsverloop en stelde dat een ontslag op staande voet niet meer mogelijk was, maar hiermee maakte de kantonrechter korte metten. Juist het feit dat de filmpjes door toedoen van werkneemster zo lang op internet hebben gestaan, heeft er voor gezorgd dat de cliënte ernstig in haar privacy is geschaad. Op het moment dat de werkgever bekend werd met het bestaan van de filmpjes op internet, heeft deze onverwijld gehandeld.

Na zes jaar kan een ontslag op staande voet dus nog steeds rechtsgeldig zijn.

Meer weten over ontslag op staande voet, van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

 

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuws 2011/580