Geen werknemersrecht op volledig personeelsdossier

7 november 2011

Sommige stukken mogen geheim blijven.

Een werknemer eiste afgelopen zomer in een arbeidsgeschil van haar werkgever een kopie van haar personeeldossier, met een beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens. De werkgever verstrekte conform de wet het personeelsdossier maar hield sommige stukken achter. De werkneemster eiste die stukken ook op. Het ging om:

i) de interne correspondentie tussen de afdeling arbeidszaken en andere afdelingen met betrekking tot het arbeidsgeschil;
ii) een e-mail van de voorzitter van de ondernemingsraad aan de Raad van Bestuur,
iii) correspondentie tussen de afdeling Legal/arbeidszaken en de advocaat

De vraag die aan de rechter werd voorgelegd was of deze stukken ook aan de werknemer moesten worden gegeven, ondanks dat het volgens de werkgever 'interne stukken' betrof.

De rechter maakte duidelijk dat het inzagerecht niet gaat over 'interne notities die de persoonlijke gedachten van medewerkers van de werkgever bevatten en die uitsluitend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad.' Een uiteindelijk op grond van die interne notities gemaakt definitief rapport valt hier wel onder. Dat deze notities intern ook met andere medewerkers zijn besproken doet er niet toe.

De werkgever mocht dus terecht dt soort interne notities achter houden.

Meer weten over een personeelsdossier, van een advocaat arbeidsrecht in Tiilburg?
 

Bron: Gerechtshof Amsterdam, Rechtspraak.nl, LJN BR3020