Een beetje onderbetalen 'mag'

4 november 2011

Geen controle op kleine overtredingen meer.

De Arbeidsinspectie zal een ‘geringe mate van onderbetaling' niet meer beboeten. Dat schrijft minister Kamp van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer.

Onderbetalen gedogen is ‘een praktische oplossing die veel tijdwinst oplevert en het mogelijk maakt om in meer bedrijven de naleving van de wet te controleren'. Bovendien krijgt de Arbeidsinspectie zo meer tijd om ‘grovere vormen van onderbetaling' aan te pakken, schrijft Kamp.

Vakcentrale CNV vindt dat de ‘positie van werknemer wordt ondermijnd'. ‘Heel ernstig,' zegt vicevoorzitter Maurice Limmen, die vreest dat werkgevers werknemers onder het minimumloon gaan betalen. ‘Dit gaat helemaal de verkeerde kant op. De ondergrens in de Wet minimumloon wordt poreus. Zo wordt het minimumloon ondergraven.'

Ook Kamerlid Spekman (PvdA) is tegen. ‘Het kabinet wil het bedrijfsleven ontzien van nodeloze controles. Het resultaat is dat de werkgever vrij is en de werknemer vogelvrij.' ‘Wel erg pragmatisch', zegt CDA-er Van Hijum. ‘Het dilemma van Kamp begrijp ik wel, maar eerlijk gezegd is dit het slechtste van twee werelden. Er staat nu eigenlijk dat je als werkgever het risico wel kan lopen om je werknemers onder het minimumloon te betalen.

Meer weten over loonzaken, van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg? 

Bron: Opmaat arbeidsrecht 2011/523