Wijzigingen bij collectief ontslag door Tweede Kamer

2 november 2011

Meldingsplicht uitgebreid.

De Tweede Kamer heeft gisteren de voorgestelde wijziging van de Wet melding collectief ontslag (WMCO) als hamerstuk aangenomen. Bij reorganisaties zullen voortaan ook beëindigingen met wederzijds goedvinden en ontbindingen mee tellen, bij de vraag of de WMCO van toepassing is.

Als vanwege bedrijfseconomische redenen het voornemen bestaat om binnen 3 maanden 20 of meer arbeidsovereenkomsten te beëindigen binnen één district, dan is de WMCO van toepassing. In de nieuwe wet is de route van ontslag niet meer van belang. Of de werkgever ontslagvergunningen wil aanvragen bij het UWV WERKbedrijf, één of meer ontbindingsverzoeken wil indienen bij de kantonrechter of een vaststellingsovereenkomst wil sluiten: alle ontslagvormen tellen mee, als het er in totaal ten minste 20 zijn.

Bij toepassing van de WMCO moet de reorganisatie door de werkgever worden gemeld bij UWV WERKbedrijf en moeten vakbonden worden geraadpleegd. Ontslagaanvragen worden pas na één maand behandeld om werkgever en vakbond de kans te geven een sociaal plan te sluiten. Voldoet de werkgever niet aan de medlingsplicht of overlegplicht, dan kan de werknemer een opzegging of vaststellingsovereenkomst vernietigen. Dit geldt niet voor een door de kantonrechter ontbonden arbeidsovereenkomst.

Het voorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Minister Kamp heeft laten weten dat de wetswijziging na aanvaarding zo snel mogelijk in werking zal treden.

Meer weten over collectief ontslag, van een advocaat ontslagrecht in Tilburg? 

Bron: mede gebaseerd op AWVN.nl/nieuws 28 oktober 2012