Subsidies voor zieke werknemers werken nauwelijks

27 oktober 2011

Maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijkste drijfveer.

Uit een enquête van het UWV onder zo'n tweeduizend bezoekers van een vijftal werkgeverscongressen blijkt dat het in dienst nemen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers niet afhankelijk is van subsidies. De helft van de ondernemers stelt dat maatschappelijk verantwoord ondernemen de belangrijkste drijfveer is om iemand met een handicap in dienst te nemen.

Obstakels

Van de werkgevers geeft 16 procent aan dat administratieve lasten de belangrijkste hobbel zijn bij het niet aannemen van gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Maar het leeuwendeel van de werkgevers (ruim 40 procent) vreest dat de begeleiding van deze groep te veel tijd kost.

Stimulans 

Fiscale voordelen zoals loonkostensubsidie en premiekorting helpen deels, blijkt uit de enquête. Voor één op de zes werkgevers zijn financiële voordelen de belangrijke reden om bijvoorbeeld een jonggehandicapte in dienst te nemen. Een kwart van de werkgevers vertelt dat de specifieke kwaliteiten van de arbeidsgehandicapte bepalend zijn. Voor één op de tien werkgevers geldt dat ze persoonlijk betrokken zijn bij een gehandicapte werknemer (vrienden of familie).

Meer weten over gedeeltelijk arbeidsongeschikten, van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Opmaat arbeidsrecht 2011/551

Neem voor meer informatie contact op met: