Studiekostenbeding

Door: Marilet Hollants - 16 oktober 2009

Deze week las ik in de krant over de terugbetalingsverplichting van studiebeurzen bij het niet behalen van een diploma. Wat een ellende voor die ex-studenten.

Maar ook als ex-werknemer kun je te maken krijgen met een terugbetalingsverplichting bij beëindiging van het dienstverband na het volgen van een studie in het kader van de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad heeft al lange tijd geleden beslist dat zo'n studiekostenbeding in beginsel geldig is, mits daarbij de terugbetalingsverplichting minder wordt naarmate er meer tijd verstreken is na de opleiding; de zogeheten ‘glijdende schaal'. Daarbij wordt er rekening mee gehouden dat de werkgever zelf ook baat heeft gehad van de kennis en vaardigheden die de werknemer door de opleiding heeft verworven.

Onlangs kreeg ik weer een uitspraak onder ogen over een studiekostenbeding.

Een trainee accountmanager bij een bank had binnen 2 maanden, met gebruikmaking van een proeftijdbeding, zijn arbeidscontract beëindigd. De bank betaalde de gewerkte uren niet uit, maar verrekende die met gecalculeerde opleidingskosten ter hoogte van € 4.500,--. De bank beriep zich daarbij op een studiekostenbeding in het arbeidscontract en in de CAO. De werknemer achtte het studiekostenbeding strijdig met het proeftijdbeding, omdat hij feitelijk niet zou kunnen opzeggen binnen de proeftijd als hij daardoor een grote schuld op zijn schouders zou krijgen.

De rechter oordeelde dat het beding in beginsel wél geldig was, en achtte het tijdstip van beëindiging van het dienstverband, zelfs al was dat in de proeftijd, niet van belang. Wél vond de rechter op basis van de studiekostenregeling de aard van de betreffende opleiding relevant. Nu de opleiding, die de werknemer als nieuwkomer in de werkorganisatie had gevolgd (nog) niet primair gericht was op diens carrière, maar voornamelijk tot doel had hem in te voeren in de verschillende aspecten van de werkorganisatie, vond de rechter het niet redelijk om de studiekosten van de werknemer terug te vorderen. Geen ‘studieschuld' dus voor deze werknemer.

Marilet Hollants

Bron: column Tilburgse Koerier