10 jaar aangepast werk en dan ziek: geen loon

10 oktober 2011

Hoge Raad kiest voor meer balans tussen werkgever en werknemer.

De Hoge Raad heeft op 30 september een belangrijke uitspraak gedaan voor werknemers die door ziekte zijn uitgevallen, maar daarna al jaren in aangepast werk aan de slag zijn. Als dat aangepaste werk niet formeel als het 'eigen' werk is benoemd is de vraag wat er gebeurt als de werknemer ziek wordt. 

Op grond van de wet heeft een zieke werknemer die niet in staat is geweest de bedongen arbeid te verrichten, gedurende 104 weken recht op doorbetaling van loon. In deze zaak was de werknemer, een bouwvakhelper, uitgevallen wegens ziekte. Hij hadgedurende 104 weken zijn loon doorbetaald gekregen en heeft daarna, na re-integratie, bijna tien jaar voor dezelfde werkgever passende arbeid verricht: 80% van zijn oude functie, maar in een lager tempo. Toen de werknemer opnieuw ziek werd, vorderde hij wederom loondoorbetaling.

De Hoge Raad vindt dat de werkgever dan niet hoeft te betalen. Wanneer een werknemer als gevolg van re-integratie andere (passende) werkzaamheden is gaan verrichten, zonder dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden, en hij na afloop van de periode van 104 weken opnieuw door ziekte uitvalt, is de werkgever niet gehouden om opnieuw gedurende 104 weken loon door te betalen. Ook de algemene redelijkheid brengt dat niet mee 'omdat dan de samenhang en het evenwicht tussen de ...verplichtingen van de werkgever verstoord zouden worden'.

Voor werknemers is hiermee van belang om bij re-integratie tijdig een nieuwe afspraak te maken over de functie. In een nieuwe arbeidsovereenkomst of een nieuwe functiebeschrijving staat dan de nieuwe bedongen arbeid vermeld en dus geldt bij ziekte een nieuwe periode van 104 weken. Voor een werkgever is dit weer minder interessant: nieuwe afspraken is dan nieuwe loondoorbetaling bij ziekte. Aan de andere kant: de band met de oude functie wordt door de nieuwe afspraken doorgesneden, zodat die oude functie ook niet meer kan worden geclaimd.

Meer weten over re-integratie van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: cassatieblog.nl, I. Blomsma, LJN BQ8134

Neem voor meer informatie contact op met: