Afschaffing spaarloon na volgend jaar

5 oktober 2011

Nieuwe regeling voor werknemers en zzp'ers.

Met ingang van 2013 wordt de zogenaamde vitaliteitsspaarregeling ingevoerd. Dit is een regeling in de inkomstenbelasting die o.a. van toepassing is voor werknemers en ondernemers in de inkomstenbelasting (waaronder zzp‘ers). De nieuwe regeling stelt werkenden in staat om fiscaal voordelig te sparen. Het vitaliteitssparen is ook bedoeld als fiscale vereenvoudiging doordat onder andere de spaarloonregeling en de levensloopregeling worden afgeschaft.

Vitaliteitssparen is bedoeld om de groep mensen met arbeidsinkomen zo lang en vitaal mogelijk voor de arbeidsmarkt te behouden. De verwachting is dat ongeveer 1 miljoen werkenden aan de vitaliteitsspaaregeling zullen gaan deelnemen.

Het fiscaal voordelige zit in het volgende. Ten eerste mogen de stortingen worden afgetrokken in box 1. Bij opname van het tegoed volgt pas belastingheffing. Deelnemers hoeven, in tegenstelling tot bijvoorbeeld nu bij spaarloon, niet aan te geven om welke reden zij het vitaliteitsspaartegoed opnemen. Daarnaast telt het opgespaarde vermogen van de vitaliteitsregeling niet mee bij de zogenaamde vermogensrendementsheffing van box 3. De maximuminleg bedraagt € 4.000 per jaar. In totaal mag er maximaal € 20.000 (bruto) worden 'vitaliteitsgespaard'.

Verder geldt dat er tot en met 61 jaar geen beperking is voor het op te nemen bedrag. Vanaf het jaar dat een deelnemer 62 jaar oud geldt wel een maximum van jaarlijks € 10.000 wat kan worden opgenomen.

 

Bron: Opmaat nieuwsbericht 2011/492