Tijdelijke verruiming ontslagrecht teruggedraaid

29 september 2011

Toets ontslagvergunning en onmisbaarheid weer naar regels van 2009.

De verruiming van het onmisbaarheidscriterium in het ontslagbesluit eindigt per 1 oktober 2011. De verruiming was twee jaar geleden (tijdelijk) ingevoerd in verband met de crisis.
Een onderneming die een reorganisatie doorvoert, moet bij de afvloeiing van het personeel binnen de categorieën uitwisselbare functies het afspiegelingsbeginsel hanteren. Dit houdt in dat aan de hand van een indeling in leeftijdsgroepen wordt bepaald in welke volgorde werknemers voor ontslag in aanmerking komen.

Afwijking van dit beginsel is slechts in een klein aantal gevallen mogelijk. Eén van die gevallen is waarin de werkgever aantoont dat een voor ontslag in aanmerking komende werknemer onmisbaar is voor de onderneming.
In verband met de crisis was dit 'onmisbaarheidscriterium' per 1 augustus 2009 verruimd, maar de voorwaarden die daaraan verbonden waren werden door veel werkgevers niet als een verruiming gezien. Zo moest de werkgever een duidelijk en bestendig beleid voeren waaruit blijkt dat aan werknemers eisen worden gesteld voor wat betreft het verwerven van kennis en bekwaamheden. En daarnaast moest de werkgever aannemelijk maken dat de werknemer waarvoor een beroep op het onmisbaarheidscriterium wordt gedaan daadwerkelijk beschikt over de kennis en vaardigheden die zo belangrijk zijn dat hij onmisbaar is.

Na de werkgevers- en werknemersorganisaties gehoord te hebben is besloten per 1 oktober 2011 het Ontslagbesluit zodanig te wijzigen, dat het voor 1 augustus 2009 geldende onmisbaarheidscriterium weer van toepassing wordt.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg? 

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuws 2011/493

Neem voor meer informatie contact op met: