Ontslagbeleid aangepast

6 september 2011

'Interne flex gaat voor externe flex'.

Minister Kamp van Sociale Zaken heeft het beleid voor het afgeven van ontslagvergunningen aangepast.  Aanleiding was de onrust over het ontslaan van vast personeel, om ze daarna als flexkracht weer aan te nemen. Volgens hem gaat het om een verduidelijking en niet om een wijziging maar de vraag is of dat juist is.

De drie belangrijkste wijzigingen zijn:

  1. Bij flexibel werkaanbod moet er niet alleen sprake zijn van een structurele werkvermindering van behoorlijke omvang; ook moet worden aangetoond dat de werkgever al het mogelijke heeft gedaan om dat op een andere manier op te vangen, voordat ontslag van vaste mensen wordt goedgekeurd. Interne flexibiliteit moet dus eerst worden geprobeerd, voordat ontslag en inhuur van externe flexibiliteit (zzp'ers, uitzendkrachten, oproepkrachten) aan de orde is.
  2. De werkgever krijgt geen ontslagvergunning als het werk niet vermindert en het werkaanbod niet schommelt, ook al vindt hij dat kostenbesparing noodzakelijk is.
  3. De werkgever krijgt geen ontslagvergunning als hij bij wijzigingen in arbeidspatroon of arbeidsomvang de arbeidsvoorwaarden van de werknemer wil verminderen, en die daarmee niet akkoord gaat.  

Met name de tweede grond lijkt wel een inhoudelijke wijziging: een ondernemer heeft een grote beleidsvrijheid en zou moeten mogen anticiperen op kostenontwikkelingen, juist om te voorkomen dat hij opdrachten gaat verliezen. Met dit nieuwe beleid lijkt het erop dat de ondernemer minder slagvaardig kan optreden.

Meer weten over ontslag, van een arbeidsrecht advocaat in Tilburg?

 

Bron: brief ministerie SZW 5 september 2011

Neem voor meer informatie contact op met: