Werkgevers riskeren hoge boetes

5 september 2011

Inlenen via malafide uitzendbureaus fors aangepakt.

Werkgevers die personeel inlenen via niet-gecertificeerde uiztendbureaus zijn al aansprakelijk voor betaling van het minimumloon aan de uitzendkracht. Met een wetsvoorstel worden de duimschroeven verder aangedraaid.

Uitzendbureaus moeten vanaf 1 januari 2012 als uitzendbureau in het Handelsregister geregistreerd staan. Doen zij dat niet, dan krijgen zij een boete. Die geldt ook voor bedrijven die personeel via hen inhuren. De boete bedraagt de eerste keer € 12.000 per werknemer, bij herhaling € 24.000 per werknemer en bij een derde overtreding € 36.000 per werknemer. 

De registratieplicht voor uitzendbureaus is erop gericht malafide uitzendbureaus en uitbuiting van werknemers aan te pakken. In het eerste halfjaar van 2011 heeft de Arbeidsinspectie 278 inspecties bij uitzendbureaus verricht waarbij in 61 gevallen een overtreding is geconstateerd van de wet minimumloon en de vreemdelingenwetgeving.

Check niet alleen of een uitzendbureau is gecertificeerd, via normeringarbeid.nl, maar wen aan ook een uittreksel uit het Handelsregister op te vragen.

Meer hierover weten van een arbeidsrechtadvocaat inTiilburg?

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuwsbericht 2011/440

Neem voor meer informatie contact op met: