Arbeidsinspectie spoort meer onveilig en illegaal werk op

20 juni 2011

Speciale aandacht voor werknemers met een publieke taak.

In 2010 trof de Arbeidsinspectie meer bedrijven aan waar onveilig of illegaal werd gewerkt dan in 2009. De stijging is vooral het gevolg van steeds gerichtere inspecties bij bedrijven waar overtredingen werden vermoed.

De arbeidsinspectie heeft zich in 2010 speciaal gericht op het voorkomen en bestrijden van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak. De inspectie bij de bedrijven is gecombineerd met campagnes, voorlichtingsbijeenkomsten en digitale tools. Daarin wordt op praktische wijze aangegeven wat een werkgever, OR- lid of werknemer kan en moet doen als het gaat om agressie en geweld. Deze aanpak blijkt goed te werken.

Voorlichting in een aantal wijken van grote steden over illegale tewerkstelling en onderbetalingen heeft tot minder overtredingen geleid bij de voorgelichte bedrijven. 

Meer weten over arbeidsomstandigheden van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg? 

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuwsbericht 2011/238

Neem voor meer informatie contact op met: