Ongelijke beloning mannen en vrouwen blijft bestaan

15 juni 2011

Voorbeeldonderzoek bij de algemene ziekenhuizen in Nederland.

Met de 'loonkloof' tussen mannen en vrouwen wordt bedoeld, dat vrouwen al decennia rond de 20% minder verdienen dan mannen. Ondanks allerlei inspanningen verandert die loonkloof nauwelijks.

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft onderzocht welk deel van de loonkloof veroorzaakt wordt door ongelijke beloning en hoe die ongelijke beloning tot stand komt. Omdat in alle algemene ziekenhuizen hetzelfde functiewaardering- en beloningssysteem geldt en onderzoek daar reletief makkelijk is, is het in die sector verricht.

In 43% van de salarisvergelijkingen zijn beloningsmaatstaven gebruikt met een min of meer willekeurig karakter. Dat leidt tot ongelijke beloning, waarbij dat voor vrouwen twee keer zo vaak nadelig uitpakt als voor mannen. Vrouwen worden in alle onderzochte functiegroepen gemiddeld lager beoordeeld. De ongelijke beloning varieert van enkele tientjes tot tweehonderd euro per maand.

Meer hierover weten van een advocaat gelijke behandeling in Tilburg?

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuwsbericht 2011/249

Neem voor meer informatie contact op met: