Kleine banenregeling stopt

8 juni 2011

Regeling kleine banen onvoldoende effectief.

De kleine banenregeling stopt volgend jaar. De regeling is in 2010 gestart gaf een vrijstelling van premies werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage voor de ZVW voor werkgevers bij werknemers tot 23 jaar, met een kleine baan (minder dan 50% wettelijk minimumloon).

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Kamp dat een evaluatie van de regeling duidelijk maakt dat de regeling onvoldoende beantwoordt aan de verwachtingen. De doelstelling om werkloze jongeren via kleine banen toegang tot de arbeidsmarkt te geven is onvoldoendeg erealiseerd.
Slechts 8% van de bedrijven die de regeling kennen heeft meer jongeren in dienst genomen door de regeling. Ongeveer 6% geeft aan dat door de regeling minder personeel ouder dan 22 jaar is aangenomen.

De regeling is dit jaar voortgezet omdat uit eerder nog onvoldoende informatie beschikbaar was om de effectiviteit te kunnen beoordelen. Uit een nieuwe evaluatie blijkt echter dat de regeling weinig effectief is. De regeling kleine banen loopt af per 1 januari 2012.

Bron: OpMaat nieuwsbericht Arbeidsrecht 2011/ 274