Recht op WW?

31 mei 2011

Volgens de rechter is een re-integratiecontract geen dienstbetrekking

Sinds 2003 ontving betrokkene een WWB- uitkering. Door haar werkconsulent wordt zij in 2007 door haar werkconsulent opgeroepen om deel te nemen aan een re-integratietraject. Met een detacheringsbureau sluit ze een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met het doel om bij de inlener 36 uur per week arbeid te verrichten. De eerste drie weken zou zij een intensieve activeringstraining volgen.

De feitelijke uitvoering van de overeenkomst ziet er echter anders uit omdat betrokkene geen werkzaamheden verricht bij een inlener maar zich een halfjaar elke ochtend bezig houdt met het schrijven van sollicitatiebrieven en het zoeken naar vacatures op de werkplek van het detacheringbureau.

Betrokkene vind uiteindelijk zelf via een uitzendbureau een baan als kamermeisje. Vanaf dat moment werkt zij niet meer voor het detacheringsbureau maar het contract loopt nog wel door. Daarnaast wordt het salaris wat zij via het uitzendbureau verdient in mindering gebracht op het salaris dat het detacheringsbureau haar uitbetaalt. Na een jaar eindigt het bepaalde tijd contract van rechtswege. Betrokkene vraagt een WW- uitkering aan maar het UWV weigert deze uitkering omdat betrokkene niet aan alle voorwaarden voldoet. Het UWV is van mening dat er geen sprake is van het ‘ persoonlijk verrichten van arbeid'. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van het verrichten van arbeid omdat de werkzaamheden die betrokkene uitvoerde geen doel op zichzelf zijn maar enkel een middel om de re-integratie van betrokkene te bevorderen. Zij kan dus geen aanspraak maken op een WW- uitkering omdat zij niet in dienst was.

Meer hierover weten van een advocaat in Tilburg?

Bron: OpMaat nieuwsbericht 2011/262