Ouders langer vrij en ouderen langer aan het werk

Door: Marilet Hollants - 25 september 2009

Per 1 januari 2009 zal het recht op ouderschapsverlof worden verlengd van 13 weken naar 26 weken. De overheid wil er op deze manier voor zorgen dat ouders werk en zorgtaken beter kunnen combineren. Volgens de standaardregeling kan de ouder voor ieder kind dat de leeftijd van 8 jaar nog niet heeft bereikt gedurende 12 maanden de helft van de werktijd verlof krijgen. De werkgever mag dit verlof niet weigeren aan een werknemer die tenminste al een jaar bij hem werkzaam is.

Een ouder kan het verlof ook op een andere manier opnemen, bijvoorbeeld door de verlofuren uit te smeren over een periode van langer dan 12 maanden. Zo'n afwijkende regeling kan de werkgever wél weigeren, maar alleen op grond van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

Sommige cao's en bedrijfsreglementen geven recht op een (gedeeltelijke) doorbetaling tijdens het verlof, maar in beginsel is het wettelijk ouderschapsverlof onbetaald. Niet iedere ouder kan zich daarom zo'n verlof veroorloven. De overheid geeft middels een zogeheten ouderschapsverlofkorting wel een belastingvoordeel. Voor dat voordeel is per 1 januari 2009 niet meer vereist dat daarbij gebruik wordt gemaakt van een eventuele levensloopregeling. De ouderschapsverlofkorting wordt bovendien in 2009 losgekoppeld van de levensloopregeling.

Terwijl (jonge) ouders meer vrije uren worden gegund, probeert de overheid de oudere werknemer aan het werk te krijgen en te houden. Per 1 januari 2009 krijgen werkgevers een forse premiekorting van € 6.500,-- per jaar gedurende maximaal 3 jaar als zij een werkloze uitkeringsgerechtigde oudere vanaf 50 jaar in dienst nemen. Daarnaast liggen er voorstellen voor extra premiekortingen voor het in dienst houden van werknemers vanaf 60 jaar. Bovendien is onlangs een loonkostencompensatieregeling voorgesteld voor oudere werkloze werknemers met een hoog ziekteverzuim. Daarbij worden de risico's voor werkgevers bij uitval wegens ziekte grotendeels financieel afgedekt door de overheid.

Kortom, ouders met jonge kinderen kunnen een adempauze krijgen, maar stoppen met werken op latere leeftijd is er niet meer bij.

Marilet Hollants

Bron: column Tilburgse Koerier