Oproepovereenkomst: voorovereenkomst of arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht?

26 mei 2011

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd al na één maand voor onbepaalde tijd

Vanaf januari 2009 verricht werkneemster werkzaamheden voor Ziengs als verkoopster. Ziengs deelt haar, na bijna 2 jaar, mee dat de arbeidsovereenkomst na 31 december 2010 niet meer zou worden verlengd. Werkneemster is van mening dat er intussen een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd was ontstaan en vorderde vanaf januari 2011 loon.

Partijen hebben samen een oproepovereenkomst gesloten voor de bepaalde tijd van 12 maanden. In die oproepovereenkomst zijn partijen overeengekomen dat werkgever niet verplicht is om werkneemster op te roepen en werkneemster is op haar beurt niet verplicht om aan elke oproep gehoor te geven. Verder is overeengekomen dat bij ziekte geen loon wordt doorbetaald.

De kantonrechter typeert de overeenkomst niet als een overeenkomst met uitgestelde prestatieplicht, zoals Ziengs bedoeld had, maar als een voorovereenkomst. Het kenmerk van een voorovereenkomst is dat iedere keer dat een werknemer wordt opgeroepen geldt als een arbeidsovereenkomst. Bij de vierde keer, in dit geval in de vierde week, ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De loonvordering van werkneemster wordt toegewezen.

Meer hierover weten van een advocaat in Tilburg?

Bron: OpMaat nieuwsbericht arbeidsrecht, 2011/254