BeŽindigingsovereenkomst soms van invloed op WIA ťn WW uitkering

25 mei 2011

Tijdens een loonsanctie instemmen met beëindiging kan voor werknemer nadelig uitpakken.

Dat een werknemer beter niet kan instemmen met beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens de loonsanctie periode is bij menig werkgever en werknemer wel doorgedrongen maar dat instemming ook gevolgen kan hebben voor de toekenning van een WW- uitkering wordt nog niet altijd door partijen gerealiseerd. Een loonsanctie kan door het UWV worden opgelegd aan de werkgever indien zijn re-integratie-inspanningen als onvoldoende worden beoordeeld.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft zich recentelijk uitgesproken over de vraag of instemming met beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens een loonsanctie een reden is om de WW- uitkering (tijdelijk) te weigeren. In de betreffende zaak wist de werkneemster niet dat de werkgever een loonsanctie opgelegd had gekregen en had ingestemd met beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vervolgens vroeg ze bij het UWV een uitkering aan omdat ze werkloos was maar het UWV stelde zich op het standpunt dat er geen deugdelijke grond was om in te stemmen met de beëindiging. De CRvB oordeelde dat het UWV een WW- uitkering in dat geval (tijdelijk) mag weigeren.

Bron: LJN: BO8178, Recht.nl