Relatiebeding overtreden door contact via LinkedIn

23 mei 2011

Hoge boete voor werknemer

De werknemer in kwestie, een sales director, en de werkgever hebben met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigd. In het kader daarvan wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld en daarin is een relatiebeding opgenomen waar in staat dat de werknemer gedurende één jaar geen contacten met de relaties van de werkgever mag onderhouden. Voor iedere keer dat de werknemer het relatiebeding overtreedt is hij een boete van €10.000,- verschuldigd. Binnen een jaar na eindigen dienstverband overtreedt de werknemer het relatiebeding meerdere malen, waaronder via LinkedIn. Omdat de werknemer twee keer het relatiebeding heeft overtreden oordeelt de rechter dat de ex- werknemer €20.000,- boete moet betalen aan zijn voormalig werkgever. De rechter ziet geen aanleiding om de boete te matigen.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuwsbericht 2011/239