Hebben nabestaanden recht op ontslagvergoeding?

16 mei 2011

Werkgever moet ontslagvergoeding uitkeren ondanks overlijden werknemer

Een werknemer die ruim dertig jaar in dienst was liet zijn werkgever weten dat hij vanwege zijn slechte gezondheid gebruik wilde maken van een vrijwillige vertrekregeling. Beide partijen komen overeen dat de arbeidsovereenkomst per 1 maart 2009 zou eindigen en daarbij is afgesproken dat de werknemer een ontslagvergoeding ontvangt van ruim €70.000,- bruto. In de avond van 28 februari 2009, dus enkele uren voor de ontslagdatum, overlijdt de werknemer. In deze zaak moest de rechter beslissen of de erfgenamen van de werknemer recht hebben op de ontslagvergoeding. Normaal gesproken eindigt een arbeidsovereenkomst automatisch als een werknemer overlijdt. De rechter overwoog dat het feit dat de arbeidsovereenkomst enkele uren voorafgaand aan de afgesproken einddatum door overlijden van de werknemer automatisch geëindigd is, niets afdoet aan de verplichting van de werkgever om de ontslagvergoeding aan de erfgenamen uit te keren.

Meer hierover weten van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Bron: LJN BP7215, Ontslag.nl (13 mei 2011)