Hoe zat het ook al weer met de proeftijd?

13 mei 2011

Vrijheid, blijheid?

De proeftijd is een soort kennismakingsperiode waarin werkgever en werknemer de arbeidovereenkomst direct kunnen opzeggen. Het is niet verplicht om een proeftijd af te spreken maar in de meeste arbeidsovereenkomsten wordt wel een proeftijd opgenomen. De proeftijd moet zowel voor de werknemer als de werknemer gelijk zijn. De proeftijd moet ook per sé schriftelijk zijn.

De duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst maar kan nooit langer zijn dan 2 maanden. Bij tijdelijke contracten van maximaal 2 jaar en bij tijdelijke contracten waarbij geen einddatum is afgesproken mag de proeftijd maximaal 1 maand duren. Bij een contract voor onbepaalde tijd of een tijdelijk contract van meer dan 2 jaar kan er een proeftijd van maximaal 2 maanden awordenangegaan. Als er een proeftijd van meer dan 2 maanden in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen dan is de gehele proeftijd ongeldig, alsof dieniet is overeengekomen.

Als een werknemer tijdens de proeftijd ziek wordt, loopt de overeengekomen proeftijd door. Ook mag de werkgever een zieke werknemer in de proeftijd ontslaan omdat er in de proeftijd geen opzegverbod bij ziekte geldt.

Meer weten over de proeftijd van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Rijksoverheid.nl

Neem voor meer informatie contact op met: