ZZP'er of toch werknemer?

11 mei 2011

Het zwaard van de fiscus

De zelfstandige zonder personeel (zzp'er) is sterk in opkomst. Ten opzichte van een werknemer geniet de zzp' er veel vrijheid maar bevindt zich in bepaalde opzichten in een ongunstige (financiële) positie. Opdrachtgevers besteden graag werk uit aan zzp'ers omdat op hen geen ontslagrecht van toepassing is. In het geval van ziekte of vakantie heeft de zzp'er geen recht op doorbetaling van loon en kan er geen beroep worden gedaan op werknemersverzekeringen (zoals de WW en WIA).

Om te bepalen of iemand de status van werknemer of zzp'er heeft is niet altijd eenvoudig. Daarbij wordt er gekeken naar de bedoeling van partijen, de financiële afhankelijkheid en de wijze waarop zij aan de overeenkomst feitelijk uitvoering geven. De opdrachtgever kan alsnog worden geconfronteerd met naheffingen alsde fiscus achteraf vaststelt dat de zzp'er als werknemer moet worden aangemerkt. Ook de zzp'er zelf kan dan uiteraard ook geconfronteerd worden met allerlei naheffingen.

Zowel bij het opstellen van een overeenkomst als bij de uitvoering daarvan moet worden voorkomen dat te veel gelijkenissen ontstaan met werknemers. Een zzp'er kan nadelige fiscale consequenties voorkomen door ruim voor aanvang van de opdracht een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen bij de belastingdienst. Ook doet de opdrachtgever er verstandig aan altijd vooraf om een overlegging van een VAR- verklaring te vragen.

Meer weten over zzp'rs, van een advocaat in Tilburg?

Bron: Zelfstandige zonder personeel: de scherpe kantjes (De Accountant), mei 2011

Neem voor meer informatie contact op met: