Ontslag voor werkneemster die haar baas met Pilatus vergelijkt

9 mei 2011

Een werkgever vraagt ontbinding van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter wegens verstoring van de arbeidsrelatie die volgens de werkgever te wijten is aan het onbehoorlijke gedrag van werkneemster. De werkneemster in kwestie was afdelingshoofd bij een onderneming die zich onder andere bezighoudt met incassodiensten. Zij werd door haar leidinggevende uitgenodigd om te solliciteren op een nieuwe functie maar zag daarvan af na een matige, en in haar ogen volstrekt onterechte, beoordeling door dezelfde leidinggevende.

De werkneemster, uit een christelijk milieu, was zo verbolgen over deze beoordeling dat zij uiteindelijk haar leidinggevende op zijn privéadres een brief stuurde. Zij vergeleek haar leidinggevende daarin met de man die Jezus liet kruisigen. De rechter oordeelde dat de beleving van het christelijke geloof van de werkneemster en haar normen en waarden in arbeidsrechtelijke zin geen rechtvaardiging kunnen vormen voor haar opstelling.

De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst en kent daarbij een geringe ontslagvergoeding toe omdat hij vond dat de werkneemster er in overwegende mate toe bijdragen heeft dat de arbeidsrelatie verstoord is geraakt.

Meer weten over ontslag, van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: LJN BQ2961, Ontslag.nl (6 mei 2011)

Neem voor meer informatie contact op met: