Procedurefout komt werkgever duur te staan

19 april 2011

Gebruik van verkeerde term in brief.

Bij een zieke werknemer kunnen zich grofweg twee problemen voordoen:

-of controle is niet mogelijk zodat de werkgever niet weet of een werknemer wel of niet ziek is. De werkgever mag dan het loon opschorten, totdat de werknemer wél is gecontroleerd.

-of de werknemer is ziek maar werkt niet mee aan zijn re-integratie, bijvoorbeeld het weigeren van passend werk. De werkgever mag dan het loon stoppen totdat de werknemer wel meewerkt.

Het verschil is dat bij loonopschorting wel recht bestaat op loon maar dat de uitbetaling wordt opgeschort, terwijl gedurende een loonstop geen recht bestaat op loon.

Een werkgever die deze termen verkeerd gebruikt kan van een koude kermis thuiskomen. Een werknemer werkte niet mee aan de re-integratie door niet mee te zoeken naar werk bij een andere werkgever (2e spoor). De werkgever wilde een loonstop opleggen maar schrieef in een brief dat het loon werd opgeschort. Hij gebruikte de verkeerde term en de werknemer claimde later nabetaling van loon toen hij alsnog meewerkte.

De rechter stelde vast dat de werkgever terecht een loonstop had kunnen opleggen, maar omdat hij het woord 'opschorten' gebruikte had hij bij de werknemer verwachtingen gewekt, dat nog nabetaald zou worden. Hij had zijn bewoordingen preciezer moeten kiezen: door het foute woord moest hij toch nabetalen.

Meer weten over re-integratie en loon van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Gerechtshof Leeuwarden 29-3-2011, LJN BQ0686

Neem voor meer informatie contact op met: