Ontslagbescherming bij IVF

Door: Marilet Hollants - 11 september 2009

Een opzegging van het dienstverband tijdens zwangerschap is op grond van ons Burgerlijk Wetboek in beginsel niet toegestaan. Dit verbod vindt zijn oorsprong in Europese regelgeving, en aan het Europese Hof van Justitie kunnen de rechters in de aangesloten landen vragen over die regelgeving voorleggen.

Zo werd het Hof onlangs verzocht een oordeel te vellen over het ontslag van een werkneemster, werkzaam in een Oostenrijkse Bäckerei und Konditorei, die een invitrofertilisatiebehandeling onderging. Er waren al eicellen van de werkneemster bevrucht , welke enkele dagen later in de baarmoeder teruggeplaatst zouden worden. In de tussenperiode nam de werkneemster op doktersvoorschrift bedrust. En juist in die periode werd de werkneemster ontslag aangezegd. Was hier sprake van overtreding van het opzegverbod tijdens zwangerschap?

Nee, zo oordeelde het Hof: van een echte zwangerschap is geen sprake, zolang de bevruchte eicellen nog niet zijn teruggeplaatst.

Maar het Hof kwam de werkneemster alsnog tegemoet door een andere Europese beschermingsregel erbij te halen. Het Hof redeneerde als volgt: ontslag wegens zwangerschap of wegens een voornamelijk op die toestand gebaseerde reden, zoals een IVFbehandeling, kan alleen vrouwen treffen en vormt daarom een direct onderscheid op basis van geslacht. En een dergelijke discriminatie is niet toegestaan op grond van een Europese anti-discriminatie richtlijn.

De Oostenrijkse rechter moet nu alleen nog uitmaken of het ondergaan van de invitrofertilisatiebehandeling en de voorgeschreven rustperiode de voornaamste reden van het ontslag was.

Die Oostenrijkse bakker gaat nu vast hele zoete broodjes bakken.

Marilet Hollants

Bron: column Tilburgse Koerier