Nieuwe vakantiewetgeving pas per 1 januari 2012

15 april 2011

Minister geeft toe aan wens Eerste Kamer.

De nieuwe vakantiewetgeving die op stapel staat, gaat op zijn vroegst pas in per 1 januari 2012. Dat heeft Minister Kamp van Sociale Zaken toegezegd aan de Eerste Kamer. Vanwege een Europese uitspraak moet het Nederlandse systeem van vakantiedagen en ziekte op de schop. Omdat een wijziging halverwege een lopend vakantiejaar allerlei administratieve lasten met zich meebrengt is de ingangsdatum op 1 januari a.s. gezet.

In de nieuwe wetgeving, die al akkoord is door de Tweede Kamer, wordt het opbouwen van vakantiedagen tijdens ziekte uitgebreid, maar ook het opnemen daarvan tijdens ziekte. Bovendien moeten de vakantiedagen sowieso binnen een half jaar na het einde van het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd worden opgemaakt. Zo niet, dan vervallen ze. Er is wel verschil tussen wettelijke vakantiedagen (bij fulltime: 20 dagen per jaar) en bovenwettelijke (alles daarboven), omdat de regels alleen voor de wettelijke dagen gelden.

Administratief wordt het dus verstandig een onderscheid te maken tussen deze twee soorten, zodat steeds duidelijk is welke soort dagen worden opgenomen.

Meer weten over de komende vakantiewetgeving van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuwsbericht 2011/188

Neem voor meer informatie contact op met: