Arboregels soepeler voor kleine bedrijven

30 maart 2011

Per 1 april eenvoudige risicoinventarisatie en -evaluatie.

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (ri&e) levert een belangrijke bijdrage aan goede arbeidsomstandigheden in een onderneming. In de ri&e legt de werkgever vast welke risico's werk oplevert voor zijn werknemers. In een plan van aanpak beschrijft de werkgever welke maatregelen hij neemt om deze risico's te minimaliseren. Het opstellen van een ri&e is een wettelijke verplichting. Het resultaat moet worden getoetst door een arbokerndeskundige.

Op 1 april a.s. veranderen de regels in de Arbowet voor de ri&e bij kleine werkgevers (ten hoogste 25 werknemers). Daardoor wordt het voor hen gemakkelijker en goedkoper om aan de ri&e-verplichting te voldoen. De verplichte deskundige hulp bij het laten toetsen van hun ri&e wordt namelijk afgeschaft, mits zij gebruik maken van een ri&e-instrument dat voor hun branche is opgesteld. Branches hebben de afgelopen jaren ri&e-instrumenten ontwikkeld waar kleine bedrijven gebruik van kunnen maken. Via het Steunpunt RI&E-instrumenten op www.rie.nl zijn deze instrumenten beschikbaar.  

Ook moeten werkgevers vanaf 1 april werknemers de mogelijkheid bieden om de ri&e van het bedrijf in te zien. De aanpassing van de regels betekent een grotere kans op naleving van de Arbowet en minder kosten voor kleine werkgevers.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuwsbericht 2011/160

Neem voor meer informatie contact op met: