Deelnemer Gouden Kooi heeft arbeidsovereenkomst

29 maart 2011

Na wegstemmen dus ook recht op WW.

Nadat een deelnemer aan het televisieprogramma de Gouden Kooi na 10 maanden was weggestemd vroeg zij een WW-uitkering aan. Haar opvatting was dat zij een arbeidscontract met televisieproducent Talpa had omdat zij elke maand een bedrag van € 2.250 ontving, waarop loonheffing werd ingehouden. Zij moest verplicht verblijven in de villa van de Gouden Kooi, zich houden aan de regels en opdrachten uitvoeren én zich daar 24 uur per dag aan cameratoezicht onderwerpen.

Volgens het UWV was er geen arbeidsovereenkomst en dus geen recht op WW want in het contract stond omschreven dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling was om een arbeidsoverenkomst aan te gaan. Bovendien werd er door haar niet gewerkt.

De rechter nam wel een arbeidsovereenkomst aan. Daarvoor was nodig dat er loon, gezag en arbeid bestaat. Het loon was duidelijk en ook het gezag stond wel vast: zij was verplicht zich te houden aan aanwijzingen die het kader van wedstrijd-format of spelregels te boven gingen en die ingrepen in nagenoeg alle aspecten van haar dagelijks leven zolang zij zich in de villa bevond. Over arbeid stelde de rechter vast dat die economische waarde haden voor Talpa, niet alleen door aanwezig te zijn maar doordat:

'...van hen verlangd dat zij van dag tot dag door Talpa verstrekte opdrachten uitvoerden en daarbij nauwkeurige instructies van Talpa in acht namen. Deze waren er vooral op gericht dat scènes konden worden opgenomen en uitgezonden die door een groot kijkend publiek als aantrekkelijk werden ervaren en dus bevorderlijk waren voor de kijkcijfers. Daarmee waren de commerciële belangen van Talpa gediend, in de vorm van opbrengsten van reclame, doorverkoop, merchandizing en dergelijke.

Binnen dit intensief door Talpa geregisseerde kader konden de deelnemers zich persoonlijk profileren ter verhoging van hun kansen om niet te worden weggestemd of anderszins uit het televisiespel te worden verwijderd, maar als laatste in de villa achter te blijven....Zij heeft zich jegens Talpa verbonden tot het uitvoeren van activiteiten die voor Talpa een (aanmerkelijke) economische waarde vertegenwoordigden en waarbij zij zich (bij uitstek) niet door een ander kon laten vervangen."

Meer weten hierover van een arbeidsrecht advocaat in Tilburg? 

 

 

 

Bron: HR 25 maart 2011 LJN BP3887

Neem voor meer informatie contact op met: