Ontslagcijfers bekend

14 maart 2011

Het aantal beëindigingen van een arbeidsovereenkomst ligt elk jaar ongeveer rond één miljoen. Dat is inclusief het aflopen van een uitzendbaan of het einde van een bepaaldetijdcontract. Gedwongen ontslag komt relatief weinig voor. Voor 40.500 personen werd in 2010 een ontslagvergunning aangevraagd bij UWV WERKbedrijf. Het aantal ontbindingen bij de kantonrechter ligt op vergelijkbaar niveau.

Van de ontslagvergunningsaanvragen bij UWV WERKbedrijf in 2010 werd 63% goedgekeurd, 13% ingetrokken, 18% niet in behandeling genomen en 6% afgekeurd. Het gaat dan grofweg om 25.000 personen. Hoewel de 'ontslagkans' bij de kantonrechter wel groter is, is het totaal aantal mensen dat tegen hun zin hun baan verliest overzienbaar. Op een beroepsbevolking van ruim 7,7 miljoen (2008) vindt gedwongen ontslag jaarlijks dus relatief erg weinig plaats.

Meer weten over ontslagaanvragen, van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: NL Werkt lente 2011

Neem voor meer informatie contact op met: