Veel Nederlandse vrouwen aan het werk

10 maart 2011

Opleidingsniveau hoog maar sombere toekomst.

De arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland is met 71,5 procent zeer hoog. Van de 27 landen van de Europese Unie hebben alleen in Denemarken naar verhouding meer vrouwen een betaalde baan: Nederland is in de EU tweede. In Hongarije, Griekenland, Italië en vooral Malta ligt de arbeidsdeelname van vrouwen onder de 50 procent. Het EU-gemiddelde ligt op 58%.

Van die werkende Nederlandse vrouwen werkt drie kwart in deeltijd. Daarmee zijn ze met afstand de nummer 1 in Europa. Duitsland staat met een aandeel van 45 procent in deeltijd werkende vrouwen op de tweede plaats.

Qua opleidingsniveau scoort de Nederlandse vrouw ook bovengemiddeld. In 2009 had 26 procent van de vrouwen in de EU een opleiding in het hoger onderwijs (hbo of universiteit). Nederland kwam daar met 31 procent ruim bovenuit. Verrassende koploper qua opleidingsniveau is Estland, waar 45% van de werkende vrouwen hoger onderwijs heeft genoten.

Toch is de toekomst somber: relatief weinig meisjes en vrouwen genieten op dit moment hoger onderwijs. Het aandeel vrouwen in het hoger onderwijs ligt in Nederland namelijk met 52 procent lager dan gemiddeld in de EU. De vrees lijkt dan ook dat het opleidingsniveau van de Nederlandse werkende vrouwen zal dalen.

Meer weten over arbeidsdeelname en gelijke behandeling?

Bron: cbs.nl, Webmagazine, maandag 7 maart 2011

Neem voor meer informatie contact op met: