Vrouwendag: 'Tijd voor gelijk loon' zegt EU

8 maart 2011

5 maart was eerste EU-dag voor gelijk loon.


Gelijk loon voor gelijk werk is een uitvloeisel van het verbod op disciminatie, één van de grondslagen van de Europese Unie. Hoewel het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen met dezelfde baan is afgenomen, verdienen vrouwen gemiddeld nog steeds 17,5% minder dan mannen. De loonkloof heeft verregaande gevolgen. Een lager loon betekent bijvoorbeeld ook een lager pensioen. 22% van de vrouwen van 65 jaar en ouder balanceert op de rand van de armoede.

Daarom was 5 maart uitgeroepen tot EU-dag voor gelijk loon. Deze datum is niet zomaar gekozen. Om per jaar net zoveel als een man te verdienen, moet een vrouw met een 17,5% lager loon twee maanden langer werken: tot 5 maart.

De EU wil ook een eind maken aan een andere vorm van discriminatie op de werkplek: het glazen plafond dat vrouwen belet door te dringen tot de hoogste banen.

De Commissie heeft deze week een convenant aangeboden aan grote bedrijven die toezeggen in 2015 30% en in 2050 40% vrouwen in de directie hebben. Over een jaar bekijkt de EU hoeveel vooruitgang de bedrijven boeken. Bij het uitblijven van resultaten zal de Commissie, desnoods door middel van wetgeving, verandering afdwingen in de top van het bedrijfsleven. Op dit moment bestaan de directies van de grootste Europese bedrijven maar voor 12% uit vrouwen. 

Meer weten over gelijke behandeling op het werk, van een advocaat in Tilburg? 

Bron: http://ec.europa.eu/news/employment/110304_nl.htm

Neem voor meer informatie contact op met: