Lagere ontslagvergoedingen.

Door: Mark Diebels - 4 september 2009

Al jaren is er veel te doen over de hoogte van de gouden handdrukken. Bij ontslag kan een werknemer aanspraak maken op een ontslagvergoeding die afhangt van het aantal dienstjaren, de leeftijd en het salaris dat iemand verdient. In vergelijking met andere landen waren de Nederlandse ontslagvergoedingen behoorlijk hoog. Vooral werkgevers klaagden er over dat het ontslag zo duur was: ontslag van een 53-jarige met 24 dienstjaren kwam al gauw uit op 32 maandsalarissen. De vergoeding wordt toegekend door de kantonrechter en die hebben gezamenlijk besloten om vanaf 1 januari 2009 een stuk zuiniger te zijn. De ontslagvergoeding voor jongere werknemers (tot 35 jaar) wordt gehalveerd en ook de positie van oudere werknemers (boven de 50 jaar) verslechtert iets. Dezelfde 53-jarige met 24 dienstjaren kan in de nieuwe regels bijvoorbeeld nog maar aanspraak maken op 25 maandsalarissen. Wat werkgevers vaak vergeten bij een ontslagvergoeding is dat eerst vast moet staan dat ontslag terecht is. Zonder goede reden, geen ontslag. Werknemers denken vaak dat ze bij ontslag "nog even een gouden handdruk kunnen binnenroeien". Een kantonrechter heeft ooit eens uitgesproken dat een dienstverband geen spaarzegelkaart is die je aan het einde kunt inleveren voor een zak met geld. 2009 wordt economisch een moeilijk jaar met veel dreigende ontslagen. Daarom is de timing voor verlaging van de ontslagvergoeding voor werkgevers een zegen, voor werknemer een aderlating.

Mark Diebels

Bron: column Tilburgse Koerier