Concurrentiebeding en bepaalde tijd

25 februari 2011

Bescherming werknemer staat voorop.

Een concurrentiebeding moet per sé schriftelijk worden gesloten. Die wettelijke regel moet er voor zorgen dat de werknemer precies weet aan welke beperkingen hij vast zit als het arbeidscontract eindigt. De vraag is of een schriftelijk concurrentiebeding in een contract voor bepaalde tijd óók nog geldt als dat contract stilzwijgend (dus niet schriftelijk) wordt verlengd. De wet zegt dat stilzwijgende verlenging dan'op dezelfde voorwaarden' is. Valt daar het concurrentiebeding onder?

Volgens de kantonrechter Almelo niet: ook in dat opvolgende contract had een schriftelijk concurentiebeding moeten staan. Sterker nog, de verwijzing in een brief van de werkgever 'we verlengen en alles uit het eerste conttract blijft van kracht' was niet eens voldoende. De werknemer was dus niet gebonden en kon overstappen naar de concurrent.

Waarom?

De rechter ging uitgebreid in op de vraag waarom:

''Zoals ook al op de terechtzitting gezegd, zijn vele juristen niet erg gecharmeerd van concurrentiebedingen. Veelal komen deze niet tot stand langs de weg van onderhandelen, maar plegen dergelijke bedingen door werkgevers standaard in arbeidsovereenkomsten te worden opgenomen. De weigering van het tekenen van zo'n arbeidsovereenkomst met daarin opgenomen de bedoelde bedingen, heeft bijna altijd tot gevolg dat er geen arbeidsovereenkomst tot stand komt, omdat de werkgever het tekenen van dergelijke bedingen eenvoudig eist. In die situaties mag omgekeerd tenminste verwacht worden dat de werkgever zich aan alle voorwaarden voor de geldigheid van die bedingen houdt.

Daarnaast moet ook bedacht worden dat een dergelijk beding de werknemer in zeer grote mate belemmert in zijn vrije keuze van arbeid: hij wordt immers min of meer gedwongen een beding te tekenen waarvan hij veelal de consequenties nauwelijks kan overzien. Het wordt pas actueel op het moment dat hij geconfronteerd wordt met de werking van dat beding. Ook die gedachte maakt dat van de werkgever in objectieve zin verwacht mag worden dat de werknemer telkens weet wat hij tekent. Bij de twijfel daarover, zoals in het onderhavige geval, wordt om die reden veelal ten gunste van de werknemer beslist.'

Bij het verlengen van een contract voor bepaalde tijd doet de werkgever er dus altijd verstandig aan expliciet de tekst van het concurrentiebeding opnieuw te noemen, en de werknemer daar het liefst opnieuw voor te laten tekenen. Zo niet dan staat de werknemer sterk om onder zo'n beding uit te komen.

Meer weten over concurrentiebeding van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Ktr Almelo 25 januari 2011, LJN BP2173

Neem voor meer informatie contact op met: