Praktijkgids Arbeidsrecht 2011

Door: Marilet Hollants - 13 januari 2011


Onlangs is de Praktijkgids Arbeidsrecht 2011 verschenen. Abonnees ontvingen de gids al in december op de mat, en uit de eerste reacties blijkt dat met name de nieuwe aandachtsgebieden goed gelezen worden. Het gaat daarbij onder andere om de laatste uitspraken van de Hoge Raad over beëindigingvergoedingen, het ‘nieuwe werken', en natuurlijk ook de fiscale nieuwe regeling voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers.

Deze laatste regeling, de zogeheten werkkostenregeling, is ingevoerd met als doel om het allemaal eenvoudiger te maken voor de werkgever die zijn werknemers wil faciliteren (met bijvoorbeeld een telefoon, vaktijdschrift, cursus, fiets) of fêteren (kerstpakket, producten uit eigen bedrijf, personeelsfeest). Kern van de nieuwe regeling is een forfait van 1,4 procent van de totale loonsom die de werkgever hiervoor aan zijn werknemers belastingvrij kan vergoeden of verstrekken. Wordt dat forfait overschreden dan moet de werkgever een fors percentage aan eindheffing voldoen, van maar liefst 80 procent. Of het echt allemaal eenvoudiger wordt is de vraag. Er zijn namelijk weer allemaal uitzonderingen op de hoofdregel gemaakt. Gelukkig heeft de wetgever een overgangsregeling bedacht. Vanaf 2011 mag een werkgever al kiezen voor het nieuwe systeem, maar vanaf 1 januari 2014 wordt het voor iedereen pas verplicht. Het is elke werkgever aan te raden om zo spoedig mogelijk te inventariseren welk systeem in zijn specifieke situatie het beste uitpakt. Ook kan het van belang zijn tijdig te overleggen met werknemers over mogelijke wijzigingen van het vergoedingen- en verstrekkingenpakket.

De praktijkgids gaat ook in op de uitbreidingsmogelijkheden om met werknemers tot 27 jaar meerdere tijdelijke contracten achter elkaar af te spreken, alvorens een vast contract ontstaat. Een regeling die de wetgever heeft ingevoerd voor de periode vanaf 9 juli 2010 tot in beginsel 1 januari 2012 om jongere werknemers meer kansen op werk te bieden. Deze regeling is bij veel werkgevers nog niet bekend.

Enfin, zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Ik zou zeggen, neem een abonnement of bestel anders eens een los nummer van de handige Praktijkgids Arbeidsrecht van Kluwer.

mr. Marilet Hollants
Advocaat KZO, tevens deel uitmakend van de redactie van de Praktijkgids Arbeidsrecht

Bron: column Tilburgse Koerier