Vergoeding overwerk: minutenwerk?

22 november 2010

Geven van opdracht is belangrijk.

De rechter moest laatst een uitspraak doen over betaling van overwerk. Een werkneemster is per 1 april 2002 voor onbepaalde tijd bij werkgever in dienst getreden als administratief medewerkster. De CAO voor de metaalnijverheid was van toepassing. De werkgever maakte gebruik van een prikklok, die afrondde op kwartieren.

Na ontslag vanwege disfunctioneren eiste de werkneemster uitbetaling van 114 uur en 11 minuten aan overuren. Dit is het verschil tussen de feitelijk gewerkte uren en de geklokte uren. Bovendien hield zij kortere pauzes waarmee de prikklok geen rekening hield.

Het hof vond dat de werkneemster moet bewijzen dat sprake is van overwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt. Het standpunt van de werkneemster komt erop neer dat alle minuten die zij per week meer op het werk doorbracht dan het aantal in het arbeidscontract vastgelegde aantal uren (omgerekend in minuten) als overuren moeten worden uitbetaald. Dat is onjuist.

Als niets bijzonders is afgesproken dan hoeft overwerk volgens het hof pas te worden betaald als de werkgever dat aan de werknemer heeft opgedragen of als uit de omstandigheden van het geval blijkt dat de werkgever overwerk goed heeft gevonden.

In de arbeidsovereenkomst is bepaald dat de werknemer verplicht is buiten de in de arbeidsovereenkomst geregelde werktijden overwerk te verrichten en dat dit overwerk wordt beloond overeenkomstig de CAO. Omdat ook blijkt dat pas van overwerk sprake is als een opdracht door de werkgever is gegeven, hoeft hier niet te worden betaald. De claim van de werkneemster wordt afgewezen.

Meer weten over overwerk en vergoeding van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Hof Leeuwarden 27 juli 2010 LJN BN 2885