'Ambtenaren gelijkstellen aan gewone werknemers'

9 november 2010

Politiek sluit zich aan bij plannen regering.

Als het aan D66 en CDA ligt, vervallen de extra arbeidsvoorwaarden die ambtenaren genieten en worden de overheidsmedewerkers gelijkgesteld met gewone werknemers. Beide partijen dienden vorige week een gezamenlijke initiatiefwet in.

In het voorstel  vervalt onder meer het complexe ontslagrecht. Dat werd eind jaren twintig van de vorige eeuw ingesteld om ervoor te zorgen dat ambtenaren bij een politieke wisseling aan de top van het ministerie, niet hoefden te vrezen voor hun baan.

Met hun voorstel voor de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren hopen de twee partijen niet alleen dat alle werknemers straks dezelfde rechten krijgen, maar ook dat de doorstroom van en naar het bedrijfsleven gemakkelijker wordt. Dat moet de overheid flexibeler maken.

Het wetsvoorstel past bij de plannen die het kabinet Rutte ontvouwde in de Regeringsverklaring. Ook daarin werd genoemd dat ambtenaren onder het gewone arbeidsrecht moeten komen vallen.

Meer weten hierover van een advocaat arbeidsrecht in Tilburg?

Bron: Opmaat arbeidsrecht nieuwsbericht 2010/516